Entrega de Sello Propyme a 4 empresas de alimentación adjudicaron Programa de Alimentación Escolar de Junaeb

Entrega Sello Propyme a empresas que se adjudicaron licitación Programa alimentación escolar de la Junaeb

Entrega Sello Propyme a empresas que se adjudicaron licitación Programa alimentación escolar de la Junaeb